Verksamhetspolicy

 

 

Vi erbjuder marknaden ett helhetskoncept med avseende bygg, entreprenader, projektering, service och underhåll

 

Vi engagerar vår personal i vårt förbättringsarbete för att effektivisera våra processer så att vi uppnår rätt kundnöjdhet och minimerar vår miljöpåverkan.

 

Vi ställer relevanta kvalitets och miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartner.

 

Vi skall följa gällande lagar och krav som vi omfattas av, och identifierar vilka som berör oss i respektive uppdrag.

 

Vi verkar för resursbevarande utveckling genom optimal samordning av transporter/tjänsteresor vid kunduppdrag. Med detta i fokus vill vi minska vår totala bränsleförbrukning.

Copyright © 2014 Bygg & Reparationsfirma Lars Bergling AB