Mark/Entrepenad

 

 

Vår huvudsakliga verksammhet är husgrunder,avlopp,grunddränering.

Vi utför även dikning,dränering,vägbyggnation,tomtplanering och mycket mycket mer.

Vi tar åt oss hela markentreprenader från orörd mark till färdig entreprenad, och har goda referenser från tidigare kunder.

Vi har grävmaskin,traktorer med vagnar i varierande storlek som alla självklart är miljögodkända.

 

Copyright © 2014 Bygg & Reparationsfirma Lars Bergling AB